Familiestruktur og børneliv igennem historien

Denne opgave er udarbejdet af en elev/elever på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.  

Opgaven er ikke rettet eller kommenteret fra skolens eller praktikstedets side. Opgaven udtrykker elevens/elevernes egne synspunkter og ikke nødvendigvis skolens eller praktikstedets.  

Kopiering, citering eller anden gengivelse af opgaven eller dele af den, er kun tilladt med elevens/elevernes skriftlige tilladelse (jf. gældende dansk lov om ophavsret). Opgaven er fortrolig og betragtes som et internt aktstykke og omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen.