Børnelivet

Børnelivet

Ud fra citatet ”Skolen var syvårig, den var gratis, og børnene gik der fra de var syv år

gamle, til de blev konfirmeret som fjortenårige. Skolegangen var indrettet med skolegang hver anden dag pga. de praktiske forhold, der gjorde sig gældende for bønderbørn, der også skulle hjælpe til derhjemme.”[3] kan vi konkludere, at børnearbejde var meget almindeligt[4]. Børnene har passet dyrene og hjulpet til med høsten. Pigerne kunne også blive en tjenestepige hos de velstillede gårdmænd. Der var ikke mange som kunne læse eller skrive. Børnene fra byen som ikke kunne brødfødes, har typisk boet på gaderne og tigget. Familien har boet i meget små rum og levede socialt meget åbent. De fleste familier var fattige og kunne ikke spare op, derfor børnenes tøj genbrugt og arvet fra deres søskende.