Familiestruktur og børneliv igennem historien

Familiestruktur og børneliv igennem historien

Indledning

I dag har vi mange forskellige familieformer, men hvor stammer de fra og hvordan har

de udviklet sig? Igennem historien har menneskets vilkår ændret sig. Normer og værdier, for det enkelte menneske, har set anderledes ud end de gør i dag. Dette vil blive undersøgt i denne opgave. I første del af opgaven vil jeg forklare hvordan familiestrukturen og børnelivet fra det traditionelle samfund, har ændret sig i Danmark gennem tiden, med start i år 1450. I anden del af opgaven forklarer jeg familiestrukturen og børnelivet fra det moderne samfund, med udgangspunkt i forfatter Leif Davidsens fortælling[1]. Til sidst berører jeg det senmoderne samfund med udgangspunkt i Anthony Giddens[2] teori af udlejning af sociale relationer og begrebet ekspertsystemet. Jeg afslutter opgaven med Socialpsykolog Lars Dencik[3] teori om familietyper som findes i dag. De materialer der er blevet benyttet i opgaven, kan alle findes i litteraturlisten på side 8. Figurer er vedlagt som bilag på side 9.

Problemformulering

Hvordan har familiestrukturen ændret sig igennem historien og hvilken betydning har det haft for børnene?


[1] Davidsen, Leif. Fjerne voksne. Lindhardt og Ringhof. 2015

[2] Brøndum, Peter og Hansen Banke, Thor. Luk samfundet op!. 3. udgave. Columbus. 2019.

[3] Bruun Bundgård, Maria og Bundgård Iversen, Evald og Secher Lund, Thomas. Sociologisk SET. Udgivet 2007. https://ietgraenseland.dk/wpcontent/uploads/2017/02/SociologiskSET.pdf. Besøgt d.15/12/2020