Familiestrukturen

Familiestrukturen

Kvinderne har ikke pligt til at være i ægteskab, som i det traditionelle samfund, når

ægteskabet var tæt forbundet med kvindernes selvbestemmelse. I dag er skilsmisser meget almindelige, hvilket bestemt ikke var tilfældet før (se statistikken i figur 2).

I takt med samfundets udvikling, er der også sket udvikling i familieformer. Ifølge Danmark statistik fra 2016[3], findes der 37 forskellige familieformer i Danmark.  Socialpsykolog Lars Dencik[4]  har lavet Familietypeteorien som forsøger at beskrive, hvordan forskellige familier er indrettet. Han forklarer dem på følgende måde: Team-familien – beslutninger traffes gennem forhandlinger i fælleskabet. Den patriarkalske familie – patriarkens vurdering af, hvad der er bedst for familien.  Svingdørsfamilien – bærer præg af, at det er de individuelle præferencer, som styrer familielivet.  Det sociale akvarium – deltagerne i familielivet er godt nok til stede under samme tag, men de er til stede på en passiv måde (figur 3).