Internet

Internet

Danmarks statistik. Skillsmisser. 2019 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/vielserog-skilsmisser/skilsmisser Besøgt d.12/12/2020

Møller Jørgensen, Claus. Danmarks historie. Skole og undervisning efter 1814. Udgivet 2017.

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/skole-og-undervisning-1814-2014/. Besøgt d.15/12/2020

Arbejdermuseet. Fritid og Ferie. Udgivet ?  https://www.arbejdermuseet.dk/viden-

samlinger/arbejderhistorien/plads-til-os-alle/lys-land-arbejderkultur/ferie-og-fritid/. Besøgt d. 15/12/2020 HistorieLab. Historier om Danmark-industrialisering. Udgivet ?. https://historielab.dk/tilundervisningen/undervisningsforloeb/historier-danmark-industrialisering/ Besøgt d.13/12/2020 Møgelbjerg Østrup, Kristine. TV2 – Samliv. Udgivet 2016. https://livsstil.tv2.dk/samliv/2016-07-31-her-erdanmarks-37-forskellige-familieformer. Besøgt d. 14/12/2020

Bruun Bundgård, Maria og Bundgård Iversen, Evald og Secher Lund, Thomas. Sociologisk SET. Udgivet 2007.

https://ietgraenseland.dk/wp-content/uploads/2017/02/SociologiskSET.pdf. Besøgt d.15/12/2020

Levisen. Klaus. Social tillid og velfærd. Udgivet 2007. https://www.sdu.dk/-

/media/sidste_chance/files/om_sdu/centre/c_velfaerd/13+serien/vardier/social+tillid+og+velfard.pdf.

Besøgt d.13/12/2020

Eklund Hansen, Anette. Arbejdermuseet. Barselsorlovens historie. Udgivet 2003.

https://www.arbejdermuseet.dk/viden-samlinger/arbejderhistorien/temaer/koenskamp-erklassekamp/barselsorlovens-historie/. Besøgt d 11/12/202

Figur 1 –   Anthony Giddens – Kendetegn ved det senmoderne samfund[1]


[1] Brøndum, Peter og Hansen Banke, Thor. Luk samfundet op!. 3. udgave. Columbus. 2019.