Konklusion

Konklusion

Når vi kigger tilbage i den danske historie, er der sket en stor udvikling i familiestrukturen. Familien er gået fra at være styret af mænd, til ligeværdighed bland familiens medlemmer. Udviklingen af familiestrukturen har haft stor indflydelse på børnenes levevilkår, og for børnene har det haft stor betydning, om mødrene har passet hjemmet eller været på arbejdsmarkedet, da det har påvirket barnets livskvalitet, opdragelse og den måde de leger på.

Sammenlignet med tidligere, er nutidens familietyper mere frie og selvbestemmende. Dog er antallet af skilsmisser stigende, hvilket påvirker familiestukturen og børnenes levevilkår, men på mit arbejde i Ungdomsklubben, har jeg erfaret, at børnene i dag oplever det som normalt, når de veksler deres liv mellem mor og far.

I det traditionelle samfund var børnene mest hjemme og var mere eller mindre

overladt til dem selv, men i dag bruger børnene det meste af deres tid i institutioner, hvor jeg som pædagogisk assistent vil overtaget ansvaret for børnenes læring og udvikling.