Politika gesel

Politika gesel
1 Povzetek Gesla so pomemben vidik informacijske varnosti in predstavljajo prvo obrambno linijo zaščite uporabniških imen. Slabo izbrana gesla so lahko vzrok za zlorabo na celotnem omrežju šole. Vsi zaposleni, vključno z vsemi zunanjimi izvajalci in poslovnimi partnerji, ki imajo dostop do informacijskega sistema so odgovorni za izvajanje ukrepov in...

Politika sprejemljivih metod šifriranja

Politika sprejemljivih metod šifriranja
1 Namen Namen te politike je določitev smernic, ki omejujejo uporabo šifrirnih algoritmov na algoritme, ki so bili podvrženi obsežni javni obravnavi in so bili pri tem potrjeni kot učinkoviti, in zagotavljajo, da se enkripcija podatkov uporablja v skladu z zakonskimi predpisi. 2 Področje veljavnosti Politika se nanaša na uporabo...

Politika stacionarnih računalniških naprav

Politika stacionarnih računalniških naprav
1 Povzetek Stacionarne računalniške naprave, ki se priključujejo v informacijski sistem ustanove, odpirajo širok spekter tveganj in pomenijo veliko grožnjo občutljivim informacijam. V kombinaciji z prenosnimi pomnilniškimi napravami (CD, USB ključi) so priročen pripomoček za odnašanje podatkov iz organizacije, kot za vnos škodljive programske opreme. Ustanova je na ta način...

Politika uporabe elektronske pošte

Politika uporabe elektronske pošte
1. Namen Namen te politike je preprečevanje omadeževanja podobe , ki je lahko posledica napačnega tolmačenja vsebine elektronske pošte. Ko elektronska pošta zapusti okolje lahko javnost na njeno vsebino gleda kot na izražanje uradnih mnenj in pogledov osnovne šole. 2. Področje veljavnosti Politika določa smernice za uporabo elektronske pošte, v...

Smernice za protivirusno zaščito

Smernice za protivirusno zaščito
Priporočeni procesi za zaščito pred računalniškimi virusi: • vedno je potrebno uporabljati varnostno programsko opremo, ki jo narekuje standard in je na voljo pri skrbniku programske opreme. Uporabljati je potrebno najnovejšo različico, ter jo posodabljati takoj ko je posodobitev na voljo. • NIKOLI ne odpirati kakršnihkoli datotek ali makrov pripetih...

Varnostna politika za usmerjevalnike

Varnostna politika za usmerjevalnike
1 Namen 2 Področje veljavnosti Politika se nanaša na vse usmerjevalnike in stikala v okviru OŠ “Jožeta Krajca” Rakek. 3 Politika Vsak usmerjevalnik mora zadoščati sledečim standardom: • na usmerjevalniku ne smejo biti definirani uporabniški računi, • sistemsko geslo na usmerjevalniku mora biti šifrirano. Administrator mora nastaviti sistemsko geslo v...

Poročilo delu 1

POROČILO O DELU • – elektronsko vodenje dnevnikov V letošnjem šolskem letu smo prešli na novo aplikacijo LoPolis (spletna verzija – . V ta namen sem pred začetkom novega šolskega leta izvedla izobraževanje za učitelje za delo z novim LoPolisom. V sklopu elektronskega vodenja dnevnikov sem čez celotno šolsko leto...

Računalništvo 2

Računalništvo 2
V letu 2019 smo na področju računalniške tehnologije urejali dve področji. Prvo področje je bilo sprotno urejanje nedelujočih zadev (potrošni material in popravila), drugo področje pa je zajemalo nabavo nove računalniške opreme, ki je bila ključnega pomena za nemoteno delovanje pedagoškega procesa. Tudi v letu 2019 smo nadaljevali z nakupi...

Računalniška tehnologija

Računalniška tehnologija
V letu 2018 smo na področju računalniške tehnologije urejali dve področji. Prvo področje je bilo sprotno urejanje nedelujočih zadev (potrošni material in popravila), drugo področje pa je zajemalo nabavo nove računalniške opreme, ki je bila ključnega pomena za nemoteno delovanje pedagoškega procesa. Večino nove opreme smo kupili preko razpisa SIO2020....